Fitcenter Borger gesloten

Onderstaande data is Fitcenter Borger gesloten,

Goede Vrijdag        Vrijdag 30 maart ( vanaf 18.00 uur )

1e Paasdag              Zondag 01 april
2e Paasdag              Maandag 02 april

Koningsdag            Vrijdag 27 april

Dodenherdenking Vrijdag 04 mei ( vanaf 18.00 uur)

Hemelvaartsdag     Donderdag 10 mei

1e Pinksterdag        Zondag 20 mei
2e Pinksterdag       Maandag 21 mei

Vakantiesluiting week 32 ( 04 t/m 12 augustus )

Sinterklaas             Woensdag 5 december

1e Kerstdag             Dinsdag 25 december
2e Kerstdag            Woensdag 26 december

Oudjaarsdag           Maandag 31 december
Nieuwjaarsdag       Dinsdag 01 januari 2019